ERIC-OLOF SÖDERSTRÖM
Dirigent, körmästare

Eric-Olof Söderström avlade kantor-organistexamen vid Sibelius-Akademin, varefter han fortsatte sina studier vid allmänna avdelningen med bl.a. körledning på programmet. Hans lärare var Harald Andersen, Eric Ericson och Peter Erdelyi.

Söderström avlade diplom i kördirigering 1985 och fortsatte sedan sina studier på Jorma Panulas kapellmästarklass. Diplom i orkesterdirigering avlade han 1988. Han har dessutom studerat för Jussi Jalas och Arvid Jansons vid mästarkurser samt i Wien 1988-89. Söderström grundade Finländska kammarkören för sin diplomexamen 1985. Kören vann vuxenkategorin i EBU:s "Let the peoples sing" -kammarkörstävling samma år.

Söderström har varit körmästare vid Nyslotts operafestival och vid Finlands Nationalopera samt konstnärlig ledare för Radions kammarkör och S:t Michels stadsorkester. Han har varit gästdirigent för Eric Ericson -kammarkören i Stockholm 2006-2007, Helsingfors kammarkör (fd. Radions kammarkör) samt konstnärlig ledare för kammarkören Kampin Laulu.

Ar 2011 grundade Söderström en oratoriekör med namnet Uusimaa (Nyland) som samarbetade med Lojo stadsorkester 2011-2015. Söderström är kantor och musikledare vid Borgå svenska domkyrkoförsamling, där han leder bland annat Ensemble del Duomo.